OBERTURA...

Totes les històries tenen un principi….deixa´t emportar !

SEGON ACTE... ES SENT LA REMOR DE LA MAR

Peix  fresc del dia

Els nostres arrossos (mín. 2 persones / preu per persona)

Les nostres carns

Per Acompanyar els Nostres Plats

NUESTRA BODEGA

Vinos blancos por copas

Vinos blancos por origen

D . O . PLA I LLEVANT

www.restauranteescalo.com | Una sinfonía grastronómica también en las redes sociales

Restaurante Es Caló
C/ Vicari Joan Marí, 14
Es Caló de Sant Agustí – Formentera
Telf.: 971 327 311